นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดน อายุ 17 ปี บริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์ในวันนี้ให้กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในเด็กนักเคลื่อนไหวรายนี้กล่าวว่าการแพร่ระบาดนี้เป็นวิกฤติทางสิทธิของเด็กไม่ต่างจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศโลกโรคนี้จะกระทบต่อเด็กทุกคนทั้งตอนนี้และในระยะยาว

แต่กลุ่มคนที่อ่อนไหวต่อการระบาดนี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุด หนูอยากขอให้ทุกคนก้าวออกมาและร่วมกับหนูในการสนับสนุนการทำงานที่สำคัญนี้ของยูนิเซฟ เพื่อรักษาชีวิตด็กๆ และเพื่อปกป้องสุขภาพและให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาต่อไป ส่วนเงินก้อนนี้ นางสาวเกรียตาได้มาจากมูลนิธิฮิวแมน แอกต์ ในเดนมาร์ก ซึ่งมูลนิธินี้ก็บริจาคให้กับยูนิเซฟ 100,000 ดอลลาร์เช่นกัน