การตลาดออนไลน์กับธุรกิจ SME

การตลาดออนไลน์กับธุรกิจ SME สำหรับธุรกิจ SME แล้วการตลาดออนไลน์ไม่ได้แตกต่างจากการตลาดช่องทางอื่นๆเลย… เพราะเป้าหมายของการทำการตลาด ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม ก็คือทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักกับสินค้าและบริการมากขึ้น และสร้างความคุ้นเคยกับแบรนด์เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างผู้สนใจและลูกค้ารายใหม่ๆ